Green thumb

  Original in English by Catboxjellyfish Bạn đã bao giờ thấy một trái tim tan vỡ? Người ta bảo khi những kỉ niệm lũ lượt bùng lên đến cả nghìn độ C chỉ trong một thoáng còn nhanh hơn ánh chớp và thấy đau thấu tim gan là lúc bạn sẽ chỉ thấy một màn trắng … Continue reading Green thumb